Pohjois-Suomen Lämpökuvaus Oy Pujottelijantie 15, 96600 ROVANIEMI

   050 597 8490

Merkkiainekoe Rovaniemellä ja koko Lapin alueella

Merkkiainekoe selvittää kiinteistöissä ilmenevät hajuhaitat, kuten tupakan tai ruoan hajun. Menetelmän avulla voi sisäilmatutkimuksen yhteydessä myös selvittää rakenteiden pienimpiä ilmavuotoja.

Merkkiainekokeessa lasketaan tarkasteltavan rakenteen sisälle merkkiainekaasua (kaasuna typpi-vety-seos 5,5 % H2 + 94,5 % N2), josta kaasu pyrkii ilmavirtausten mukana alipaineisen huonetilan suuntaan. Huonetilassa merkkiainekaasu havaitaan ja vuotokohdat paikallistetaan merkkiaineanalysaattorilla. Tarkasteltavan huonetilan tulee olla tarkasteluhetkellä lievästi alipaineinen, jotta ilmavirtauksen ja merkkikaasun virtaussuunta on luotettavasti huonetilaan päin.

Merkkisavu

Merkkisavu on paksua valkoista savua, jonka avulla voidaan määrittää ilmavuotokohtia ja tutkia ilmavirtauksen voimakkuutta ja suuntaa hetkellisesti.

Merkkisavua voidaan käyttää myös suurten tilojen ilmatiiveyden tutkimiseen. Esimerkiksi alapohja- tai välipohjarakenteen tiiveyttä voidaan tutkia savukokeen avulla, jossa tutkittavaan rakenteeseen lasketaan paksua, tiivistä savua savukoneen avulla. Tutkittava huonetila paineistetaan tarvittaessa ennen savun laskemista, jolloin savu pyrkii ulos ilmavuotokohtien kautta. Savukokeilla voidaan myös tutkia ilmanvaihdon toimivuutta ja ilmanvaihtokanaviston tiiveyttä, lisäksi erilaisten hormien ja putkistojen tiiveystutkimukset onnistuvat merkkisavulla.

Ota yhteyttä ja kysy lisää merkkiainekokeesta!

Kiinnostuitko?

Voit ottaa yhteyttä myös oheisella lomakkeella.

Sähköpostitse
Tekstiviestitse