Pohjois-Suomen Lämpökuvaus Oy Pujottelijantie 15, 96600 ROVANIEMI

   050 597 8490

Ilmatiiveysmittaus Rovaniemi, Kemi, Tornio sekä muu Lappi

Tiiveysmittaus yhdessä lämpökuvauksen kanssa on eräs tärkeimmistä mittareista kun rakennusten laatua valvotaan ja varmistetaan. Rovaniemen seudulla ja Lapissa tiiveysmittaukset toteuttaa Rovaniemeltä käsin palveleva Pohjois-Suomen Lämpökuvaus Oy.

Teemme tiiveysmittaukset aina SFS-EN 13829 -standardia noudattaen. Mittaukset meillä tekee aina VTT:n sertifioima henkilö.

Kun rakennuksessa on hyvä ilmatiiveys, se pienentää energiankulutusta. Tuloilma tulee rakennukseen hallitusti ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton kautta. Lisäksi vähenee ns. vuotoilmanvaihto, eli hallitsematon ilmavirtaus rakenteen läpi – tämä parantaa sisäilman laatua ja asumisviihtyvyyttä, poistaa vedon tunteen ja vähentää myös mahdollisten epäpuhtauksien kulkeutumisen sisäilmaan.

Kaiken yllämainitun lisäksi hyvä ilmatiiveys varmistaa rakennuksen vaipan ja kosteusteknisen toimivuuden sekä ehkäisee osaltaan rakenteiden kosteus- ja homevaurioita.

Ilmatiiveysmittaus kannattaa tilata alan ammattilaiselta

Ilmantiiveysmittaus kertoo rakennuksen ilmanpitävyydestä sekä paikantaa mahdollisten vuotokohtien sijainnit. Kun korjaukset tehdään nopeasti, lopputuloksena parhaassa tapauksessa puolitat talosi ilmanvuodon ja säästät kosolti rahaa lämmityskustannuksissa. Sen takia ilmantiiveysmittaus olisi syytä tehdä mahdollisimman pian, ettei lämpöä karkaisi turhaan harakoille ja rahaa menisi hukkaan.

Asianmukaisesti suoritetun ilmatiiveysmittauksen avulla varmistutaan rakentamisen laadusta, pienennetään kosteusvaurioiden riskiä, varmistetaan hallittu ilmanvaihto, lisätään viihtyvyyttä poistamalla vetoa ja vuotoa sekä tehdään talosta energiatehokkaampi, mikä näkyy suoraan myös energiatodistuksessa.

Me teemme tiiveysmittaukset kaikenkokoisiin rakennuksiin – niin pieniin kuin isoihinkin – paitsi Rovaniemen seudulla, tarvittaessa myös ihan koko Lapin alueella Oulusta ylöspäin.

Ilmanvuotoluku antaa tärkeää tietoa

Rakennuksen ilmanvuotoluku q50 saadaan tiiveysmittauksen tuloksena. Ilmanvuotoluku kertoo, kuinka monta kertaa ilma vaihtuu tunnin aikana vuotokohtien kautta vaipan pinta-alaan nähden, kun sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero on 50 Pascalia. Mitä pienempi luku on, sitä parempi on ilmatiiviys.

Ilmanvuotolukua käytetään kun lasketaan rakennuksen energiankulutusta ja lämmitystehontarvetta, laaditaan energiatodistusta sekä tarkastettaessa energiatodistusta kun talo on valmis. Jotta päästäisiin hyvään ilmanvuotolukuun, vaipan tiivistystyön olisi oltava tehty huolellisesti – hyvä luku on siis selvä merkki hyvästä rakentamisen laadusta.

Kun tiiveysmittaus tulee ajankohtaiseksi, käänny meidän puoleemme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Kiinnostuitko?

Voit ottaa yhteyttä myös oheisella lomakkeella.

Sähköpostitse
Tekstiviestitse