Pohjois-Suomen Lämpökuvaus Oy Pujottelijantie 15, 96600 ROVANIEMI

   050 597 8490

Energiatodistus Oulun ja Rovaniemen seuduilla

Asianmukainen energiatodistus hoituu kauttamme helposti. Rovaniemeltä käsin palveleva Pohjois-Suomen Lämpökuvaus Oy on luotettava toimija, joka toimii koko Lapin alueella käytännössä aina Oulusta ylöspäin.

Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailemiseksi ja parantamiseksi myynti- ja vuokraustilanteista. Energiatodistuksella voi kätevästi verrata eri rakennuksia keskenään, sillä todistus perustuu rakennuksen ominaisuuksiin ja niistä johdettuun energiankulutukseen. Vertailussa on siten siis pelkästään itse rakennus, eivät rakennusta sillä hetkellä käyttävät ihmiset.

Energiatodistuksessa ilmoitetaan myös toteutunut energiankulutus, mutta energiatehokkuusluokka perustuu laskettuun kulutukseen. Energiatodistukseen voi olla sisällytettynä myöskin alan asiantuntijan laatimia säästösuosituksia, jotka käyttöön panemalla voivat parantaa rakennuksen energiatehokkuutta.

Energiaselvitys asiantuntemuksella

Auktorisoidun asiantuntijan laatima energiaselvitys on aina oltava uuden rakennuksen rakennusluvan liitteenä. Energiaselvityksen keskeinen osa on juuri energiatodistus.

Yleensä energiaselvitys sisältää seuraavat osat:

  • Selvitys siitä, että rakennuksen lämpöhäviöt ovat määräysten mukaiset.
  • Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon laskenta.
  • Arvio rakennuksen lämmitystehontarpeesta.
  • Arvio kesäaikaisesta huonelämpötilasta (ja tarvittaessa jäähdytystehon tarve).
  • Arvio rakennuksen todellisesta energiankulutuksesta.
  • Energiatodistus

Energiatodistukset kätevästi meiltä

Energiatodistus on esitettävä uudisrakennukselle jo rakennuslupaa haettaessa sekä olemassa olevalle rakennukselle sen myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Energiatodistus on voimassa 10 vuotta sen myöntämispäivästä.

Energiatodistuksen voi myöntää vain laissa määrättyjen vaatimusten täyttämä ja tutkinnossa pätevyytensä osoittanut henkilö. Rovaniemen alueella tai Lapin alueella energiatodistukset saat helpoiten Pohjois-Suomen Lämpökuvauksen kautta.

Ota meihin yhteyttä ja tiedustele rohkeasti lisää energiaselvityksestä.

Kiinnostuitko?

Voit ottaa yhteyttä myös oheisella lomakkeella.

Sähköpostitse
Tekstiviestitse