Laatua rakentamiseen

Vuonna 2007 perustettu Pohjois-Suomen Lämpökuvaus on erikoistunut rakennusten laadunvalvontaan ja erilaisiin kuntotutkimuksiin.

Toteutamme rakennusten mittaukset vankalla ammattitaidolla Lapin alueella, käytännössä toimimme aina Oulun seudulta ylöspäin. Toimintamme perustuu vahvasti asiakaslähtöisyyteen. Mittaukset meillä tekee aina VTT:n sertifioima henkilö.

Saat meiltä mm. seuraavat palvelut:

  • Lämpökuvaukset
  • Ilmatiiveysmittaukset
  • Energiatodistukset
  • Energiaselvitykset
  • Kosteusmittaukset
  • Merkkiainetutkimukset
  • Merkkisavututkimukset
  • Teollisuuskuvaukset

Lämpökuvaukset

Lämpökameralla tehtävä kiinteistökuvaus paljastaa nopeasti ja tarkasti rakenteiden lämpöteknistä toimintaa. Sen avulla saadaan tietoon kylmäsillat ja kohteet, joissa eristys on tehty riittämättömästi. Samaten myös höyrynsulun ja ilmansulun ilmavuodot saadaan helposti selville.

Kuvaus voidaan suorittaa joko rakennusvaiheessa, mutta yhtä hyvin myös korjausrakentamisen yhteydessä. Kun vuotopaikat saadaan ajoissa kohdennettua ja korjattua, energialasku putoaa huomattavasti. Siksi asiaan kannattaa ehdottomasti tarttua riittävän ajoissa.

Tilaa lämpökamerakuvaus – kysy hinta

Kun haluat paikantaa vuotopaikat tai tarkastella rakenteiden vointia ilman ylimääräistä purkamista, tilaa lämpökamerakuvaus – kysy hinta meiltä, niin laskemme sinulle kilpailukykyisen tarjouksen!

Tilaa ilmatiiveysmittaus alan ammattilaiselta

Ilmantiiveysmittaus kertoo rakennuksen ilmanpitävyydestä, ja ilmatiiveysmittauksen yhteydessä tehty lämpökuvaus puolestaan kertoo vuotokohtien sijainnit. Kun korjaukset tehdään ripeästi, parhaassa tapauksessa puolitat talosi ilmanvuodon ja säästät huomattavasti rahaa lämmityskustannuksissa. Sen takia ilmantiiveysmittaus olisi syytä tehdä mahdollisimman pian, ettei lämpöä karkaisi turhaan harakoille ja rahaa menisi hukkaan. 

Asianmukaisesti suoritetun ilmatiiveysmittauksen avulla varmistutaan rakentamisen laadusta, pienennetään kosteusvaurioiden riskiä, varmistetaan hallittu ilmanvaihto, lisätään viihtyvyyttä poistamalla vetoa ja vuotoa sekä tehdään talosta energiatehokkaampi, mikä näkyy suoraan myös energiatodistuksessa.

Me teemme tiiveysmittaukset kaikenkokoisiin rakennuksiin – niin pieniin kuin isoihinkin – paitsi Rovaniemen seudulla, tarvittaessa myös koko Lapin alueella aina Oulusta ylöspäin.

Tiiveysmittausta Oulusta pohjoiseen

Tiiveysmittaus yhdessä lämpökuvauksen kanssa on eräs tärkeimmistä mittareista kun rakennusten laatua valvotaan ja varmistetaan. Me teemme tiiveysmittaukset SFS-EN 13829 -standardia noudattaen. Mittaukset meillä tekee aina VTT:n sertifioima henkilö.

Kun rakennuksessa on hyvä ilmatiiveys, se pienentää energiankulutusta. Tuloilma tulee rakennukseen hallitusti ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton kautta. Lisäksi vähenee ns. vuotoilmanvaihto, eli hallitsematon ilmavirtaus rakenteen läpi – tämä parantaa sisäilman laatua ja asumisviihtyvyyttä, poistaa vedon tunteen ja vähentää myös mahdollisten epäpuhtauksien kulkeutumisen sisäilmaan.

Kaiken yllämainitun lisäksi hyvä ilmatiiveys varmistaa rakennuksen vaipan ja kosteusteknisen toimivuuden sekä ehkäisee osaltaan rakenteiden kosteus- ja homevaurioita.

Ilmanvuotoluku antaa tärkeää tietoa

Rakennuksen ilmanvuotoluku q50 saadaan tiiveysmittauksen tuloksena. Ilmanvuotoluku kertoo, kuinka monta kertaa ilma vaihtuu tunnin aikana vuotokohtien kautta vaipan pinta-alaan nähden, kun sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero on 50 Pascalia. Mitä pienempi luku on, sitä parempi on ilmatiiviys.

Ilmanvuotolukua käytetään kun lasketaan rakennuksen energiankulutusta ja lämmitystehontarvetta, laaditaan energiatodistusta sekä tarkastettaessa energiatodistusta kun talo on valmis. Jotta päästäisiin hyvään ilmanvuotolukuun, vaipan tiivistystyön olisi oltava tehty huolellisesti – hyvä luku on siis selvä merkki hyvästä rakentamisen laadusta.

Kun tiiveysmittaus tulee ajankohtaiseksi, käänny meidän puoleemme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Energiatodistukset

Meiltä saat asianmukaiset energiatodistukset helposti ja kätevästi. Energiatodistusta käytetään työkaluna rakennusten energiatehokkuutta vertaillessa ja parantamiseksi kun kyseessä on rakennuksen myynti- tai vuokraustilanne. Energiatodistuksilla voi vaikkapa verrata eri rakennuksia keskenään, sillä todistuksen perustana ovat rakennuksen ominaisuudet ja niistä johdetut energiankulutukset.

Energiaselvitykset

Kun uutta rakennuslupaa haetaan, mukana on oltava auktorisoidun asiantuntijan laatima energiaselvitys, jonka keskeinen osa energiatodistus on. Me laadimme ammattitaidolla energiaselvitykset kaikkine oleellisine kartoituksineen koko suomen alueella.

Kosteusmittaukset

Toteutamme kosteusmittaukset ammattitaidolla – saat meiltä mm. pintakosteusmittaukset ja betonin kosteusmittaukset porareikä sekä näytepalamenetelmällä. Kosteusmittausten avulla voidaan etsiä poikkeavia kosteusarvoja ja löytää potentiaaliset kosteusvauriot. Betonin kosteusmittaus puolestaan kertoo sen, että betoni on kuivunut riittävästi päällystystä tai muita jatkotoimenpiteitä varten.

Merkkiainekoe

Merkkiainekokeella selvitämme kiinteistöissä ilmenevät hajuhaitat, kuten tupakan tai ruoan hajun. Menetelmän avulla voi sisäilmatutkimuksen yhteydessä myös selvittää rakenteiden pienimpiä ilmavuotoja.

Merkkiainekokeessa lasketaan tarkasteltavan rakenteen sisälle merkkiainekaasua (kaasuna typpi-vety-seos 5,5 % H2 + 94,5 % N2), josta kaasu pyrkii ilmavirtausten mukana alipaineisen huonetilan suuntaan. Huonetilassa merkkiainekaasu havaitaan ja vuotokohdat paikallistetaan merkkiaineanalysaattorilla. Tarkasteltavan huonetilan tulee olla tarkasteluhetkellä lievästi alipaineinen, jotta ilmavirtauksen ja merkkikaasun virtaussuunta on luotettavasti huonetilaan päin.

Merkkisavu

Merkkisavu on paksua valkoista savua, jonka avulla voidaan määrittää ilmavuotokohtia ja tutkia ilmavirtauksen voimakkuutta ja suuntaa hetkellisesti.

Merkkisavua voidaan käyttää myös suurten tilojen ilmatiiveyden tutkimiseen. Esimerkiksi alapohja- tai välipohjarakenteen tiiveyttä voidaan tutkia savukokeen avulla, jossa tutkittavaan rakenteeseen lasketaan paksua, tiivistä savua savukoneen avulla. Tutkittava huonetila paineistetaan tarvittaessa ennen savun laskemista, jolloin savu pyrkii ulos ilmavuotokohtien kautta. Savukokeilla voidaan myös tutkia ilmanvaihdon toimivuutta ja ilmanvaihtokanaviston tiiveyttä, lisäksi erilaisten hormien ja putkistojen tiiveystutkimukset onnistuvat merkkisavulla.

Lämpökamerakuvaus ja ilmatiiviysmittaus ammattitaidolla
             

© www.tinamon.com